Stacks Image 96

QUACIENDAS

barbet en lagotto romagnolokennel

Quaciëndas

Kennel

KYNO

Hondenkapsalon

Greet Los-Romeijn
Oosterstraat 15
3971AN Driebergen-Rijsenburg
Tel: 0031 (0)343-520276
E-mail: advies@losenromeijn.nl

Stacks Image 98

Op 25 april 2019 via kunstmatige inseminatie een geslaagde dekking plaatsgevonden tussen Fenka (Quaciëndas Fenka Georgii) en Ricard
(Quaciëndas Ruffe Ciscarno)

Fenka stamt (als dochter van onze Amy) direct uit de oude lijn van Udine.
Ook de vader van Fenka stamt uit dezelfde oude lijnen.
Nakomelingen van haar zouden juist vanwege dat gegeven genetisch een bijdrage kunnen leveren aan de Barbetpopulatie.
Ricard stamt (als zoon van onze Cisca z Gorki Podduchownej) uit de lijn waar ook de Ierse Waterspaniel is ingekruisd en Cisca heeft leuke pups gegeven

Wij vinden het spannend en interessant om te zien wat er uit deze 2 lijnen aan pups gaat worden geboren.

Fenka heeft C-heupen en met een teef met C-heupen mag alleen worden gefokt als daar een reu met A-heupen tegenover staat.
Ricard heeft A-heupen.

Tot voor kort mocht volgens het fokbeleid nog niet worden gefokt met een teef met C-heupen en voor het eerste nestje van Fenka hebben we destijds vrijstelling gekregen.

Inmiddels blijkt dat HD voor maar 15 tot 20 procent erfelijk is en dus voor het merendeel omgevingsgerelateerd.
Zie ter info een link naar een artikel hierover

https://dogzine.nl/index.php/nl/nieuwsartikelen/zomerpups-hebben-minder-vaak-hd-en-honden-het-zuiden-vaker

Naar aanleiding van deze ontwikkeling hebben we de geneticus van de vereniging, Ed Gubbels gevraagd of we niet te streng zijn in ons fokbeleid

Dit is zijn advies:

Aan het bestuur van de rasvereniging voor
Mediterrane Waterhondenrassen.

Betreft : HD-beleid
Margraten, 21 maart 2019.
Geacht bestuur,

U legde bij mij de vraag neer of het verantwoord is (kan zijn) om in het fokbeleid voor heupdysplasie de toelatingsnormen voor fokdieren te verruimen in de zin dat er met HD-C honden mag worden gefokt. Mijn antwoord op deze vraag is helder: ja, ik raad u ten stelligste aan HD-C honden toe te laten voor de fokkerij. De motivering bij dit advies luidt als volgt:
- Bij de HD-classificering wordt een waardeoordeel gegeven over het fenotype van de hond met in het achterhoofd dat deze uitslag voorspellend zou zijn HD-fenotypen van de dieren in de volgende generatie. De praktijk leert echter dat tientallen jaren van selectie gebaseerd op deze metingen, voor vrijwel alle rassen geen wezenlijke verbeteringen van de HD-situatie werden bereikt.
Het vergt een te uitvoerig en te technisch betoog om dit in detail uit te leggen. In grote lijnen komt het er op neer dat er gemeten wordt aan een fenotype om uitspraken te doen over een genotype dat slechts beperkt bepalend is voor dat fenotype. Daarna wordt de omgekeerde route bewandeld, de helft van dat genotype komt terecht in een nakomeling en draagt, samen met de bijdrage van de partner, beperkt bij aan het fenotype van de nakomelingen. Omdat er erg veel ‘ruis’ in de metingen zit (kan zitten) en de relatie tussen fenotype en genotype (de erfelijkheidsgraad) erg laag is, is het resultaat van deze selectie marginaal.
- Bij de rassen waarvoor u de belangen behartigt zijn de genenpools dusdanig klein dat u zich de vraag moet stellen of u het zich kunt permitteren om dieren uit te sluiten van de fokkerij op grond van zeer arbitraire criteria. In termen van aantallen: elk dier dat voor de fokkerij kan worden behouden, draagt bij aan het behoud van de genenpool. Uiteraard geldt daarbij de beperking dat geen enkele veel te kleine genenpool gebaat is bij de tiende of twintigste fokkende nakomeling van dezelfde ouders.

In de fokkerij gaat het voortdurend om de afweging tussen de belangen van het ras (de populatie, de genenpool) en de belangen van het individu (het vermijden van gezondheids- en welzijnsproblemen). Wie binnen een te kleine genenpool moet manoeuvreren, kan het zich eigenlijk niet permitteren om potentiële fokdieren te verliezen op grond van obscure criteria.

Met vriendelijke groet,

Ir. Ed.J.Gubbels
Geneticus/Fokkerijspecialist
www.gencouns.nl

Het Verenigingsfokreglement is inmiddels op dit punt aangepast

Beide honden zijn vrij van oogaandoeningen.
Het inteeltpercentage in de 3e generatie is 0, eveneens een vereiste in het Verenigingsfokbeleid om de inteelt aan de voorkant nagenoeg niet te laten toenemen.

Ook is bij beide honden de MyDogDNA-test afgenomen.
Daaruit blijkt ondermeer dat:
a. Fenka een Genetische Gezondheidsindex heeft van 116
b. Ricard een Genetische Gezondheidsindex heeft van 118
c. de pups een gemiddeld verwachte gezondheidsindex hebben van 115
Beide honden hebben kennelijk veel dezelfde genen maar kennelijk met een diversiteit dat de pups toch nog een mooi gemiddelde halen van 115!!

Wij zijn heel trots op deze veelbelovende combinatie!!

Fenka is drachtig en de bevalling zal ongeveer eind juni 2019 plaatsvinden. Spannend!!

Fenka 4 weken drachtig 1

Fenka 4 weken drachtig 2 240519

Fenka 4 weken drachtig 3 240519

Foto’s dag 55:

© 2021 losenromeijn.nl