Stacks Image 96

QUACIENDAS

barbet en lagotto romagnolokennel

Quaciëndas

Kennel

KYNO

Hondenkapsalon

Greet Los-Romeijn
Oosterstraat 15
3971AN Driebergen-Rijsenburg
Tel: 0031 (0)343-520276
E-mail: advies@losenromeijn.nl

Stacks Image 98

Op 12 november 2017 heeft er een geslaagde dekking plaatsgevonden tussen Fenka (Quaciëndas Fenka Georgii) en Iwo (Iwo Wiercilapa)

We waren al geruime tijd van plan om met Fenka een keer een nestje te hebben.
Fenka stamt (als dochter van onze Amy) direct uit de oude lijn van Udine.
Ook de vader van Fenka stamt uit dezelfde oude lijnen.
Nakomelingen van haar zouden juist vanwege dat gegeven genetisch een bijdrage kunnen leveren aan de Barbetpopulatie.

In 2013 hebben we een foto van de heupen van Fenka laten nemen door dr. Kranendonk in Putten. Naar zijn voorlopige inschatting waren de heupen goed. Na inzending van de foto’s naar de Raad van Beheer kwam er echter de kwalificatie C-heupen uit.

Voor dr. Kranendonk een verrassing en aanleiding een second opinion te vragen bij de OFA in Amerika.
Daaruit kwam de kwalificatie “fair” uit, gelijk aan goede B-heupen.

Dat paste meer in zijn en ons beeld, zeker ook omdat bleek dan Fenka totaal geen last
heeft van haar heupen en makkelijk tegen steile wanden opklimt.

In 2016 een herbeoordeling bij de Raad van Beheer aangevraagd. Toch weer de C-kwalificatie.
Nu is bij de meeste verenigingen het geen probleem om met C-heupen te fokken, als daar een hond met A-heupen tegenover staat.

Maar het fokbeleid van de Waterhondenclub Nederland gaat ervan uit dat een teef met C-heupen niet moet worden ingezet voor de fok vooral ook vanwege de belasting van een nest op de heupen.

Gelet op:
- de toegevoegde waarde die de genen van Fenka kunnen geven aan de Barbetpopulatie
- Fenka’s voorouders aantoonbaar goede heupen hebben (A en B) waardoor naar onze mening de kans van een erfelijke component niet aanwezig leek (de kans is van een klein (jeugd?)trauma lijkt waarschijnlijker);
besloten we aan de aan onze vereniging verbonden geneticus Ed Gubbels te vragen of hij bezwaren had tegen het inzetten van Fenka voor de fok op grond van de C-kwalificatie van haar heupen, ons uiteraard op voorhand neerleggend bij zijn oordeel.

Het advies van Ed Gubbels was alsvolgt:
Als het inderdaad om die ene teleurstellende uitslag in een lijn met goede heupuitslagen gaat kan er bij dit soort polygene kenmerken nauwelijks sprake zijn van een “zwaar negatieve erfelijke belasting”.
Daarbij moet je overwegen dat de voorspellende waarde van het fenotype (de interpretatie van de heupfoto’s) voor het genotype beperkt is, het blijkt al moeilijk om de genotypische toekomst van het individu hiermee te voorspellen.
De overweging dat je bewust werkt aan het behoud van “oude lijnen” met het gebruik van deze hond als fokdier is van belang, je draagt in ieder geval bij aan het behoud van de genenpool. En, zo begreep ik, het betreft een dier dat niet zomaar te vervangen is door een ander gelijkwaardig dier (in termen van bijdrage aan behoud).
Met deze startpunten zou ik ervoor kiezen de hond wel in te zetten, maar uitsluitend in combinatie met een reu met een uitstekende heupuitslag (A) en vervolgens de daaruit geboren nakomelingen kritisch te volgen.
Nakomelingen uit een dergelijke combinatie met B- of C-heupuitslagen zouden niet in aanmerking mogen komen voor verdere fok.
Houdt in gedachten dat het om een inschatting van de erfelijke situatie gaat op basis van de begeleidende informatie waarbij het advies “behoud van genenpool” zwaar weeg. In het algemeen geldt dat elke hond met een tegenvallende heupuitslag te vervangen is door een aantal genetisch gelijkwaardige dieren die beter scoorden.

We waren uiteraard blij met dit positieve advies.

Met Iwo hebben we een reu met goede A-heupen gevonden.
Het advies van Ed Gubbels t.a.v. de nakomelingen zal een vertaalslag krijgen in de koopovereenkomsten van de pups

Beide honden zijn vrij van oogaandoeningen.
Het inteeltpercentage in de 3e generatie is 0, eveneens een vereiste in het Verenigingsfokbeleid om de inteelt aan de voorkant nagenoeg niet te laten toenemen.

Ook is bij beide honden de MyDogDNA-test afgenomen.
Daaruit blijkt ondermeer dat:
a. Fenka een Genetische Gezondheidsindex heeft van 116
b. Iwo een Genetische Gezondheidsindex heeft van 113
c. de pups een gemiddeld verwachte gezondheidsindex hebben van 117
De combinatie versterkt dus de gemiddelde gezondheidsindex en dat is mooi!!

Wij zijn heel trots op deze veelbelovende combinatie!!

Fenka is drachtig en de bevalling zal ongeveer half januari 2018 plaatsvinden. Spannend!!

Zodra de pups geboren zijn zullen wij daar, zoals gebruikelijk, wekelijks een update van geven.

© 2021 losenromeijn.nl